17 Sep 2016

Komende veranderingen in WWS (woningwaarderingsstelsel)

Nederlandse overheid blijft niet stil zitten

 

Vorig jaar is het WWS (woningwaarderingstelsel) al ingrijpend aangepast door de introductie daarin van de WOZ-waarde, 1 juli dit jaar zijn nieuwe wijzigingen in Wet Doorstroming Huurmarkt.

Op 1 oktober 2016 wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) weer gewijzigd. Veel verhuurders vragen zich af hoe zij de prijs van de woning vast kunnen stellen middels het puntentellingsysteem, in verband met de nieuwe wijzingen.

 

Het puntenaantal van zelfstandige huurwoningen wordt sinds 1 oktober 2015 mede bepaald door de WOZ-waarde. In de berekening voor de punten voor de WOZ-waarde komen een tweetal bedragen voor die jaarlijks per 1 juli worden geïndexeerd. Op 1 juli 2016 zijn die bedragen dus aangepast en wel als volgt.

 

Het aantal punten voor de WOZ in het WWS moet worden berekend volgens de volgende berekening. Er wordt één punt wordt toegekend voor:

 

Elke € 7.995,00 (tot 1 juli 2016 € 7.900,00) van de WOZ-waarde

en

Elke € 122,00 (tot 1 juli 2016 € 120,00) van de WOZ-waarde per m2.

 

Om het aantal punten voor de WOZ-waarde te berekenen, moet dus de volgende berekening worden toegepast:

 

WOZ-waarde : € 7.995,00 = aantal punten A

WOZ-waarde : oppervlakte van de woning : € 122,00 = aantal punten B

 

Aantal punten A + aantal punten B = totaal aantal punten voor de WOZ-waarde

 

Voorbeeld berekening:

WOZ waarde van uw huurhuis is € 189.00,00

Oppervlakte is 65m2

A. € 189.00,00: € 7.995,00 = 23,64

B. € 189.00,00: 65 m2 : €122,00= 23,83

A. + B.= 23,64+23,83= 47,47 / 48 punten

 

Daarnaast is belangrijk om te weten: voor renovaties geldt vanaf 1 oktober a.s. het volgende. Als minimaal een bedrag van € 10.000,00 in de woning is geïnvesteerd kan in het jaar van oplevering en in de vijf daarop volgende jaren 0,2 punten per € 1.000,00 per kalenderjaar worden berekend. Na afloop van die vijf jaar vervallen deze punten weer. Indien u dus in 2016 een bedrag van € 15.000,00 in een woning investeert, mag u in de jaren 2016 tot en met 2021 (€ 15.000,00 : € 1.000,00 x 0,2 =) 3 punten optellen bij het huidige puntenaantal van de woning. Dit is een tijdelijke maatregel, zodat die extra punten vanaf 2022 weer vervallen.

Wij houden u op de hoogte van de laatste wet ontwikkelingen.

 

Heeft u vragen of meer informatie? Neem dan contact op met ons!

 

Administrator

Reactie

Loading Facebook Comments ...