Huurgids

WONINGHUURPROCES

Huurgids helpt u als u voor de eerste keer een woning in Noord-Holland wilt huren dan weet u vaak niet waar u de zoektocht moet starten. Dit is begrijpelijk. Een woning huren is best complex en u moet met veel dingen rekening houden.

Veel mensen die naar Noord-Holland verhuizen komen in de Randstad te wonen. Men gaat wonen daar waar het werk en de mogelijkheden zijn.

Orange Wonen Verhuurmakelaardij is werkzaam in de Randstad en we hebben veel kennis over de steden zoals Haarlem, Alkmaar en Zaanstad.

expats living via orange wonen

Als u weet in welke stad u het liefst wilt wonen dan is het raadzaam om van tevoren contact met een verhuurmakelaar te zoeken en kijken naar de beschikbare woningen, de prijs en de eisen die erbij gesteld worden.

Vaak heeft u als huurder een huisvestigingsvergunning nodig om in de Randstad stad een woning te kunnen huren. Deze zo genaamde “woonvergunning” moet u aanvragen bij de Gemeente van de huurwoning. Voor alle huurwoningen met de prijs lager dan €710,60 (vrij sector, indexatie 2015) bent u verplicht om een vergunning aan te vragen.

Deze vergunning is gebonden aan een aantal bewoners die er wonen en is niet overdraagbaar.

Om in aanmerking voor deze huisvestigingsvergunning te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen :
het verzamelinkomen uw huishouden mag niet hoger zijn dan € 43.786 (2016)
u bent meerderjarig

Bij sommige gemeentes gelden nog aanvullende eisen zoals bijvoorbeeld:

u moet in de regio te wonen of te werken

Orange wonen informeert u graag of u voor de gekozen huurwoning een woonvergunning nodig heeft. Zo ja, hoe u deze kunt regelen.

STAPPENPLAN

Vinden van een geschikte huurwoning;

Ondertekenen van de huurovereenkomst;

Betalen van de waarborgsom, maandhuur en eventueel bemiddelingskosten aan de aanhuurmakelaar;

Check-in (inclusief voorinspectie rapport en inventarislijst) en sleutels ontvangen;

Als u tegen het eind van uw huurovereenkomst wilt verhuizen: dan moet u tijdig (minimaal 1 maand maximaal 3 maanden, schriftelijk per aangetekende brief uw huurovereenkomst opzeggen);

Voorlopige check-out. Dit is een controle van de huurwoning die plaats vindt 2 a 3 weken voor het einde van de huurovereenkomst. U zult samen met de verhuurder of beheerder van de woning kijken wat er voor het einde van de huurovereenkomst aangepast, verandert of verbeterd moet worden. U moet de woning in oorspronkelijke staat aan de verhuurder opleveren. Alle punten en afspraken dienen genoteerd te worden in het voorlopige check-out inspectie rapport;

Eindinspectie, eindafrekening G/W/E en belastingen/ heffingen en het inleveren van de sleutels aan de verhuurder. Bij de eindinspectie is er meestal huurder/beheerder, verhuurder en verhuurmakelaar aanwezig. De woning wordt gecontroleerd aan de hand van check-in, inventarislijst, voorlopige check-out rapport. Alle afspraken en punten worden in het eindinspectierapport genoteerd;

En tot slot, na in de huurovereenkomst vastgestelde periode ontvangt u van de verhuurder/beheerder de borgsom of een gedeelte ervan retour.

WAT FIJN VOOR U, U HEEFT EEN HUURWONING GEVONDEN MAAR HOE VERLOOPT HET WONINGHUURPROCES VERDER?

WAT IS VAN BELANG BIJ HET WONINGHURENPROCES?

Het is belangrijk dat alle afspraken die u met de verhuurder/beheerder maakt in de huurovereenkomst worden genoteerd (ook mondelingen toezeggingen);

  • Hoe banaal het ook klinkt: lees altijd goed uw huurovereenkomst en de Algemene Bepalingen Zorgt voor dat u echt alles begrijpt. Zo niet, vraag gerust de verhuurder of de verhuurmakelaar om deze onduidelijkheden toe te lichten.
  • Loopt u tijdens de huurperiode tegen bepaalde zaken aan die niet duidelijk zijn of bent u ontevreden over bepaalde zaken meldt u dit dan in eerste instantie schriftelijk aan de verhuurder. Krijgt u geen gehoor dan kunt u de verhuurmakelaar benaderen.
  • Zorg goed voor de woning! U dient zich als een goede eigenaar te gedragen. Als u bijvoorbeeld merkt dat er lekkage gaande is dient u alles in u macht te doen om deze te stoppen en natuurlijk direct de verhuurder/beheerder op de hoogte te stellen.
  • De huurder heeft ook de plicht om goed voor de woning te zorgen, niet alleen in een geval van crisis. Met name het dagelijks uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden is heel belangrijk. Denk daarbij aan: kranen, filters, huishoudelijke artikelen (die u van verhuurder in gebruik hebt genomen) regelmatig ontkalken en reinigen. Mocht u zelf niet genoeg tijd hebben om uw woning goed te onderhouden dan kan Orange wonen u hiermee helpen. We werken samen met de professionele schoonmaakbedrijven die veel zorgen uit u handen kunnen nemen. Wilt u meer weten? Dan neemt u contact met ons op.
  • Zorg dat de woning op het einde van de huurperiode volledig schoon, ontruimd en inclusief alle goederen die u van de verhuurder ontvangen heeft wordt opgeleverd. Denk daarbij aan: zelf kleine onderdelen vervangen, alles kalk en hygiënisch schoon achterlaten. Het is begrijpelijk dat veel mensen huurwoning op de laatste dag willen ontruimen en opleveren. Helaas weten we uit de praktijk dat dit meestal niet lukt. Het is moeilijk een woning waar u zo lang gewoond heeft in een dag weer in de oude oorspronkelijke staat te brengen. Orange wonen kunt u bijstaan. We werken samen met professionele schoonmaakbedrijven deze kunnen een u helpen met het schoonmaken van uw huurwoning ter behoefte van de eindinspectie. U hoeft er nooit alleen voor te staan Orange wonen helpt u graag. Wilt u meer weten? Dan neemt u dan contact met ons op.
VERZEKERINGEN VOOR UW HUURWONING

Verzekeringen voor uw huurwoning, welke zijn dat? Bent u van plan een woning te gaan huren of woont u al in een huurhuis en wilt u uzelf beter tegen allerlei onheilen beschermen? Dan is het raadzaam om de volgende verzekeringen af te sluiten:

EEN INBOEDELVERZEKERING VOOR UW EIGENDOM

Inboedelverzekering is een belangrijke verzekering voor al uw eigen spullen en ook voor de spullen die u van de vorige huurder overgenomen / gekocht heeft. Voorbeelden hiervan zijn een laminaatvloer, een nieuwe door u ingerichte toilet, door uw geverfde muren. De waarde van dit soort verbeteringen aan uw huurhuis, worden huurdersbelang genoemd. Normaal gesproken zijn deze vaste onderdelen in huis meeverzekerd in een opstalverzekering. Maar omdat u deze zelf bij uw huurwoning heeft gekocht / gerealiseerd zijn deze dus niet verzekerd. Omdat de opstalverzekering door verhuurder wordt afgesloten beschikt u zelf niet over deze verzekering. Bovendien, alle losse elementen zoals laminaat vloer (deze zit niet vast aan de woning, u kunt deze demonteren en meenemen) worden door een verzekeringmaatschappij als inboedel gezien en niet als opstal.

Bij de meeste inboedelverzekeraars is het huurdersbelang standaard tot een bepaald maximum meeverzekerd, informeert u bij uw verzekeraar wat uw dekking is.

De glasverzekering naast het huurdersbelang is ook bij een inboedelverzekering voor uw huurwoning van belang.

In de huurovereenkomst wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de schade aan het glas. Is de verhuurder niet verantwoordelijk voor glasschade, dan is het slim om zelf een glasverzekering voor uw huurwoning te nemen. Dit doet u door glas als extra dekking in uw inboedelverzekering op te nemen.

De meeste verhuurders hebben alleen een inboedel verzekering voor door hun geleverde meubileer of stoffering. Een inboedelverzekering voor een huurwoning biedt u de zekerheid en de gemoedsrust dat als er iets aan het gehuurde gebeurt zoals water, rook of brandschade al uw spullen in huis, zoals meubels, televisie en kleding zijn verzekerd. In de voorwaarden inboedelverzekering beschrijft de verzekeraar in welke gevallen schade aan uw spullen gedekt is. Vrijwel alle inboedelverzekeringen bieden dekking voor schade door bijvoorbeeld een storm of rook. Dan is het slim om te kijken of dit verzekerde bedrag voor u voldoende is.

Vergelijk alle inboedel verzekeringen op een rij: https://www.independer.nl/inboedelverzekering

EEN AANSPARKELIJKHEIDSVERZEKERING

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die door u toedoen aan de huurwoning ontstaat. U kunt deze verzekering afsluiten bij diverse verzekeringsmaatschappijen, het enige waar u op moet letten dat deze aansprakelijkheidsverzekering  ook de gehuurde woning mee verzekert.

Vergelijk alle aansprakelijkheidsverzekeringen op een rij: https://www.independer.nl/aansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld van een situatie wanneer een aansprakelijkheidsverzekering u goed van pas kan komen

Stelt u zich voor: u sluit uw eigen wasmachine zelf aan en er ontbreekt een afsluitring in de slang van de wasmachine. Na een paar keer wassen komt u er achter dat er lekkage is ontstaan die veel schade aan de vloer van uw huurhuis heeft veroorzaakt. Omdat het uw wasmachine is die uzelf heeft geïnstalleerd bent u zelf verantwoordelijk voor alle kosten die voort vloeien uit deze schade.

ONDERHOUD VAN UW HUURWONING

Onderhoud van een huurwoning of kamer is wettelijk verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en de huurder zorgt voor het klein en dagelijks onderhoud en kleine reparaties /herstellingen van de gehuurde woonruimte.
Vaak vergissen huurders zich in de taakverdeling van het huurwoning onderhoud. Er wordt vaak gedacht dat als het een huurwoning betreft alle reparaties, herstellingen of het onderhoud door de verhuurder of de beheerder van het huurhuis gedaan moeten worden. Met name als het een gemeubileerd huis of appartement betreft.

Dat gemeubileerde huurwoningen worden meestal rijk en volledig ingericht en voorzien van diverse apparatuur. Men vergelijkt dit soort huurhuizen met een hotel. En ze hebben gelijk wat het gemak van een hotel en luxe betreft. U kunt inderdaad alleen uw koffer meenemen en voor de rest bent u van alles voorzien, van de thee lepels tot de televisie. Toch is dit een verkeerde denk wijze.

In Nederland is de huurder goed beschermt maar het verdelen van de onderhoud taken tussen u en uw verhuurder is ook goed geregeld en in wettelijke artikelen vastgelegd.

Orange wonen makelaars adviseren u daarom om zich goed te informeren over al uw plichten betreffen het huurhuis onderhoud.

Handleiding en meer informatie voor de huurwoning onderhoud vindt u op diverse websites zoals:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/inhoud/onderhoud-huurwoning

Over het algemeen geldt:

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  • Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder (mits aantoonbaar gemaakt kan worden dat de huurder nalatig is geweest).
  • De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
  • U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

U vindt hier een overzicht van de soorten onderhoud die de huurder dan wel de verhuurder moet uitvoeren. In een huurcontract kunnen geen bepalingen worden opgenomen die van dit overzicht afwijken in het nadeel van de huurder.

Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om de jaarlijkse huurverhoging te weigeren.

gereedschap voor de huurgids

Contact

Neem direct contact met ons op!

verhuurmakelaar orange wonen

Contactformulier

Neem direct contact op!